โมกเครือ
 
 
ชื่อวิทยาศาสตร Aganosma marginata (Roxb.) G. Don
วงศ์ APOCYNACEAE
ชื่อสามัญ -
ชื่อท้องถิ่น

เดื่อดิน เดื่อเครือ เดื่อเถา เดื่อไม้ เดือยดิน เดือยดิบ พิษ มะเดื่อดิน มะเดื่อเถา ไส้ตัน โมกเครือ

 
ลักษณะทางพฤกษ์ศาสตร
ไม้เลื้อย พันขึ้นบนต้นไม้ใหญ่ เถายาว 5 – 10 เมตร ลำต้นและใบมีน้ำยางสีขาว ใบเดี่ยวเรียงตรงข้าม รูปขอบขนาน ใบกว้าง 2 – 3 ซ.ม. ยาว 6 – 10 ซ.ม. ใบเกลี้ยงเป็นมัน ขอบใบเป็นคลื่นเล็กน้อย ดอกออกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง ช่อละ 5 – 6 ดอก ดอกย่อยสีขาว 5 กลีบ ผลเป็นฝักคู่ ยาวเรียวแตกตามยาว เมล็ดสีน้ำตาล มีขนสีขาว
 
แหล่งที่พบ
-
           
ส่วนที่ใช้เป็นยา
-
 
ประโยชน์และสรรพคุณยาไทย
ต้น รักษาโรคผิวหนัง ผื่นคัน แก้ประดง
           
ข้อมูลทางวิทยาศาสตร        
-