โมกบ้าน
 
 
ชื่อวิทยาศาสตร Wrightia religiosa Benth.
วงศ์ APOCYNACEAE
ชื่อสามัญ -
ชื่อท้องถิ่น

โมก โมกซ้อน หลักป่า(ระยอง) ปิดจงวา(เขมร)

 
ลักษณะทางพฤกษ์ศาสตร
ไม้พุ่ม สูงประมาณ 2 – 4 เมตร ลำต้นเรียบ มีจุดสีขาวแต้มประอยู่ทั่วไป ใบเดี่ยว ขอบใบเรียบ ดอกสีขาวออกเป็นช่อ แต่ละช่อมีดอกราว 4 – 8 ดอก กลีบดอก 5 กลีบ ผลเป็นฝัก ภายในมีเมล็ดจำนวนมาก
 
แหล่งที่พบ
-
           
ส่วนที่ใช้เป็นยา
-
 
ประโยชน์และสรรพคุณยาไทย
ราก รสเมามัน แก้โรคผิวหนัง เรื้อน คุดทะราด
           
ข้อมูลทางวิทยาศาสตร        
-