ยอป่า
 
 
ชื่อวิทยาศาสตร Morinda elliptica Ridl.
วงศ์ RUBIACEAE
ชื่อสามัญ -
ชื่อท้องถิ่น

ยอเถื่อน ยอป่า(ภาคกลาง) สลักป่า สลักหลวง(เหนือ) อุ้มลูกดูหนัง(สระบุรี) กะมูดู(มลายู)

 
ลักษณะทางพฤกษ์ศาสตร
เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง สูงประมาณ 4-10 เมตร เปลือกสีน้ำตาลเหลือง เมื่อแก่แตกเป็นร่องขรุขระสีน้ำตาลปนเหลือง เนื้อไม้สีเหลือง ต้นใบกิ่งก้านคล้ายยอบ้าน แต่ยอป่าใบแคบยาวเรียว ใบเดี่ยวรูปหอกหลังใบและท้องใบเกลี้ยง ขอบใบเรียบ ดอกเล็กเป็นช่อออกตามง่ามใบ กลีบดอกสีขาวโคนกลีบติดกัน ผลกลมสีเขียวเข้ม มีตาเป็นตุ่มรอบผล ผลมีขนาดเล็กและกลมกว่ายอบ้าน เมื่อสุกเต็มที่จะมีสีดำสนิท
 
แหล่งที่พบ
-
           
ส่วนที่ใช้เป็นยา
-
 
ประโยชน์และสรรพคุณยาไทย
แก่น รสขมร้อน ต้มหรือดองสุราดื่ม ขับเลือดและขับน้ำคาวปลาให้แห้ง ป้องกันสันนิบาตหน้าเพลิง ขับและฟอกโลหิตระดู แก้จุกเสียดแน่นเฟ้อ ขับผายลม
           
ข้อมูลทางวิทยาศาสตร        
-