ย่านางแดง
 
 
ชื่อวิทยาศาสตร Bauhinia strychnifolia Craib
วงศ์ CAESALPINIACEAE
ชื่อสามัญ -
ชื่อท้องถิ่น

เครือขยัน ขยัน สยาน ขยาน

 
ลักษณะทางพฤกษ์ศาสตร
ไม้เถาเลื้อยค่อนข้างแข็งขนาดใหญ่ เถายาวประมาณ 4 – 10 เมตร เถาสีน้ำตาลเกลี้ยงพาดตามต้นไม้อื่น กิ่งแขนงแยกออกจากง่ามใบสลับกัน มีมือม้วนเป็นคู่ๆ ตรงข้ามกันสำหรับเกาะยึด ใบเป็นใบเดี่ยวออกเรียงสลับ ใบรูปขอบขนานหรือรูปไข่มนรี ขนาดกว้าง 3 - 6 ซม. ยาว 6 – 12 ซม. ผิวใบเกลี้ยงและเป็นมันสีเขียว ดอกออกเป็นช่อยาวเรียวตามปลายกิ่ง ดอกเป็นหลอดกลวงโค้งเล็กน้อย คล้ายดอกประทัดจีนมีจำนวนมาก กลีบดอกสีแดงคล้ำมี 5 กลีบ มีขนประปรายไม่ขยาย ผลเป็นฝักแบนๆ
 
แหล่งที่พบ
-
           
ส่วนที่ใช้เป็นยา
-
 
ประโยชน์และสรรพคุณยาไทย
ราก รสฝาดหวานเย็น สรรพคุณเหมือนย่านางขาวทุกประการ แต่มีฤทธิ์แรงกว่า นอกจากนั้นยังใช้แก้พิษ ถอนพิษ ยาเมายาเบื่อ ถอนพิษผิดสำแดง ถอนพิษและแก้พิษไข้ทั้งปวง
           
ข้อมูลทางวิทยาศาสตร        
-