ระย่อม
 
 
ชื่อวิทยาศาสตร Rauvolfia serpentina (L.) Benth. ex Kurz
วงศ์ APOCYNACEAE
ชื่อสามัญ -
ชื่อท้องถิ่น

กอเหม่(กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน) กะย่อม(ภาคใต้) เข็มแดง(ภาคเหนือ) คลาน ตูมคลาน มะโอ่งที สะมออู(กะเหรียง-กาญจนบุรี) ระย่อม(ภาคกลาง)

 
ลักษณะทางพฤกษ์ศาสตร
ไม้พุ่มขนาดสูงไม่เกิน 1 เมตร เปลือกต้นสีขาว มีน้ำยางสีขาว ใบเดี่ยวออกเป็นคู่ตรงข้าม ใบรูปวงรีหรือรูปใบหอก กว้าง 4 - 8 เซนติเมตร ยาว 7 - 20 เซนติเมตร ดอกออกเป็นช่อคล้ายดอกเข็มที่ปลายกิ่ง เมื่อกลีบดอกโรยกลีบเลี้ยงจะเปลี่ยนเป็นสีแดง โคนกลีบเป็นหลอดสีแดง ผลรูปวงรี
 
แหล่งที่พบ
-
           
ส่วนที่ใช้เป็นยา
รากสด รากแห้ง น้ำจากใบ ดอก เปลือก
 
ประโยชน์และสรรพคุณยาไทย
ราก ลดความดันโลหิตสูง เป็นยากล่อมประสาท ทำให้ง่วงนอน และอยากอาหาร
น้ำจากใบ ใช้รักษาโรคแก้ตามัว
เปลือก แก้ไข้พิษ
           
ข้อมูลทางวิทยาศาสตร        
-