รักทะเล
 
 
ชื่อวิทยาศาสตร Scaevola taccada (Gaertn) Roxb
วงศ์ GOODENIACEAE
ชื่อสามัญ Half Flower
ชื่อท้องถิ่น

โหรา(ตราด) บ่งบง(ใต้)

 
ลักษณะทางพฤกษ์ศาสตร
ไม้พุ่มขนาดสูง 2 – 4 เมตร แตกกิ่งก้านหนาแน่น ใบเดี่ยวเรียงเวียนสลับ ใบรูปใบพายแกมรูปไข่กลับ ขอบใบเรียบ แผ่นใบเกลี้ยง ดอกออกเป็นช่อกระจุกสั้น กลีบดอกรูปใบพายสีขาวปนสีม่วงอ่อน ผลทรงกลม
 
แหล่งที่พบ
พบขึ้นตามชายทะเลทั้งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามัน
           
ส่วนที่ใช้เป็นยา
ราก
 
ประโยชน์และสรรพคุณยาไทย
ราก แก้บิด แก้เหน็บชา
           
ข้อมูลทางวิทยาศาสตร        
-