รางจืด
 
 
ชื่อวิทยาศาสตร Thumbergia laurifolia Linn.
วงศ์ ACANTHACEAE
ชื่อสามัญ -
ชื่อท้องถิ่น

ยาเขียว เครือเขาเขียว ขอบชะนาง ดุเหว่า น้ำนอง รางจืด รางจืดดอกม่วง

 
ลักษณะทางพฤกษ์ศาสตร
ไม้เถาเลื้อยคลุมพืชอื่น ใบเดี่ยวเรียงตรงข้าม รูปไข่ปลายใบแหลม ขอบใบเรียบ ดอกออกเป็นช่อกระจะห้อยลง มีดอกย่อยสีม่วงหรือสีม่วงอมฟ้า 3 – 4 ดอก แต่ละดอกย่อยมีใบประดับสีขาวประแดงหุ้ม กลีบดอกมี 5 กลีบ ผลเป็นฝักยาวประมาณ 1 ซ.ม. ผลแบบผลแห้งแล้วแตก
 
แหล่งที่พบ
-
           
ส่วนที่ใช้เป็นยา
-
 
ประโยชน์และสรรพคุณยาไทย
เถา ใบและราก รสจืดเย็น ตำคั้นหรือเอารากฝนกับน้ำ ถอนพิษแก้ไข้ ถอนพิษยาเบื่อเมา แก้ร้อนในกระหายน้ำ
           
ข้อมูลทางวิทยาศาสตร        
-