รำเพย
 
 
ชื่อวิทยาศาสตร Thevetia peruviana L.
Cerbera thevetia L.
วงศ์ APOCYNACEAE
ชื่อสามัญ Yellow Oleander
ชื่อท้องถิ่น

กระบอก(กรุงเทพฯ) แซะศาลา(ภาคเหนือ)

 
ลักษณะทางพฤกษ์ศาสตร
ไม้พุ่มสูงประมาณ 3 เมตร แตกกิ่งก้านเป็นพุ่มใหญ่ ใบเดี่ยวเรียงเวียนแบบสลับ รูปเรียวยาว ปลายและโคนใบแหลม ขอบใบขนาน แผ่นใบแคบ ดอกออกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง ช่อละ 3 – 4 ดอก กลีบดอกมี 5 กลีบ มีทั้งพันธุ์ดอกขาว ดอกเหลืองและดอกส้ม ผลรูปสี่เหลี่ยมค่อนข้างกลม สีเขียว เมื่อแก่จัดสีดำ ทุกส่วนของต้นมีน้ำยางสีขาว
 
แหล่งที่พบ
-
           
ส่วนที่ใช้เป็นยา
ใบ เปลือกต้น ทั้งต้น
 
ประโยชน์และสรรพคุณยาไทย
ใบ เป็นยาถ่าย ทำให้อาเจียน
เปลือกต้น แก้ไข้มาลาเรีย เป็นยาถ่าย
ทั้งต้น แก้โรคผิวหนัง หลอดลมอักเสบ
           
ข้อมูลทางวิทยาศาสตร        
เป็นพืชมีพิษ ต้องใช้อย่างระมัดระวัง