ลำโพง
 
 
ชื่อวิทยาศาสตร Datura metel L.
วงศ์ SOLANACEAE
ชื่อสามัญ Thorn Apple
ชื่อท้องถิ่น

มะเขือบ้า

 
ลักษณะทางพฤกษ์ศาสตร
พืชล้มลุกอายุ 1 – 2 ปี สูง 1 – 2 เมตร กิ่งก้านเป็นพุ่ม ใบเดี่ยวออกเรียงสลับ แผ่นใบสีเขียว ปลายใบแหลม ขอบใบจัก ดอกเดี่ยวตามซอกใบ ดอกสีขาว กลีบเลี้ยงติดกันเป็นหลอด กลีบดอกเชื่อมติดกัน บานเป็นรูปแตร ผลทรงกลม สีเขียว ผิวเป็นหนาม เมื่อแก่แตกออก เมล็ดจำนวนมาก
 
แหล่งที่พบ
-
           
ส่วนที่ใช้เป็นยา
ใบ
 
ประโยชน์และสรรพคุณยาไทย
ใบ ตำพอกแก้แผลเรื้อรัง ฝี โรคผิวหนัง เต้านมอักเสบ
           
ข้อมูลทางวิทยาศาสตร        
-