ลิ้นมังกร
 
 
ชื่อวิทยาศาสตร Sauropus changiana S.Y.Hu.
วงศ์ EUPHORBIACEAE
ชื่อสามัญ Dragon’s Tongue
ชื่อท้องถิ่น

เหล่งจิเฮี้ย(จีน)

 
ลักษณะทางพฤกษ์ศาสตร
ไม้พุ่มขนาดเล็ก สูง 20 - 40 เซนติเมตร ใบเดี่ยวออกเรียงสลับ ใบรูปหอกกลับแกมขอบขนาน ขอบใบเรียบ แผ่นใบสีเขียว มีลายสีขาวบริเวณเส้นใบ ดอกออกเป็นช่อที่โคนต้น ดอกย่อยสีแดงเลือดนก ผลคล้ายกับเม็ดถั่ว
 
แหล่งที่พบ
-
           
ส่วนที่ใช้เป็นยา
ใบ
 
ประโยชน์และสรรพคุณยาไทย
ใบ ต้มดื่ม แก้เจ็บคอ แก้ไอแห้ง บำรุงปอด แก้หลอดลมอักเสบเรื้อรัง แก้หอบ หืด
           
ข้อมูลทางวิทยาศาสตร        
-