เล็บเหยี่ยว
 
 
ชื่อวิทยาศาสตร Ziziphus oenoplia (L.) Mill.
วงศ์ RHAMNACEAE
ชื่อสามัญ -
ชื่อท้องถิ่น

เล็บแมว หนามเล็บเหยี่ยว มะตันขอ หมากหนาม(เหนือ) บักเล็บแมว(อีสาน)

 
ลักษณะทางพฤกษ์ศาสตร
ไม้เลื้อยเนื้อแข็ง กิ่งมีหนามแหลมโค้ง ใบเดี่ยวเรียงสลับ มีเส้นใบหลัก 3 เส้นออกจากจุดเดียวกันที่ฐานใบ ดอกออกเป็นช่อกระจุกที่ซอกใบดอกย่อย มี 3-15 ดอก ผลรูปร่างกลมหรือกลมรีขนาด 4-6 มม. ผลเมล็ดเดียวแข็ง ผลอ่อนสีเขียว แล้วเปลี่ยนเป็นสีเหลือง เมื่อสุกเต็มที่จะเป็นสำดำ ผลสุกกินได้รสหวานอมเปรี้ยว
 
แหล่งที่พบ
-
           
ส่วนที่ใช้เป็นยา
-
 
ประโยชน์และสรรพคุณยาไทย
รากและเปลือกต้น รสจืดเฝื่อนเล็กน้อย ต้มดื่ม ขับระดูขาว ขับปัสสาวะ แก้มดลูกพิการ แก้เบาหวาน
           
ข้อมูลทางวิทยาศาสตร        
-