ว่านหางช้าง
 
 
ชื่อวิทยาศาสตร Belamcanda chinensis (L.) DC.
วงศ์ IRIDACEAE
ชื่อสามัญ Black Berry Lily , Leopard Flower
ชื่อท้องถิ่น

ว่านมีดยับ

 
ลักษณะทางพฤกษ์ศาสตร
ไม้ล้มลุก ลำต้นเป็นกอขนาดสูงประมาณ 1 เมตร มีเหง้าและรากฝอยจำนวนมาก เลื้อยไปตามดิน ใบเดี่ยว แทงออกจากเหง้า ใบเรียงซ้อนกันในระนาบเดียวกัน เนื้อใบหนา ดอกออกเป็นช่อที่ปลายยอด มีกลีบดอก 6 กลีบ กลีบดอกสีส้มปนเหลือง มีจุดประสีแดงกระจาย ผลแห้ง เมื่อแก่จะแตก
 
แหล่งที่พบ
-
           
ส่วนที่ใช้เป็นยา
ราก เหง้าสด ใบ
 
ประโยชน์และสรรพคุณยาไทย
ราก เหง้าสด แก้เจ็บคอ
ใบ เป็นยาระบาย แก้ระดูพิการของสตรีได้
           
ข้อมูลทางวิทยาศาสตร        
-