สบู่ดำ
 
 
ชื่อวิทยาศาสตร Jatropha curcas L.
วงศ์ EUPHORBIACEAE
ชื่อสามัญ Physic nut
ชื่อท้องถิ่น

มะเยา มะโห่ง(เหนือ) สลอดดำ สลอดป่า สลอดใหญ่(กลาง) หงษ์(ปัตตานี)

 
ลักษณะทางพฤกษ์ศาสตร
ไม้พุ่มยืนต้นขนาดกลาง สูง 2 - 3 เมตร ลำต้นเกลี้ยง ใบเดี่ยวขนาดเท่าฝ่ามือ ออกเรียงสลับกัน ใบเรียบมี 4 แฉก เมื่อหักก้านใบจะมียางสีขาวไหลออกมา ดอกออกเป็นช่อที่ปลายยอด ดอกเล็กสีเหลืองมีกลิ่นหอมอ่อนๆ ผลทรงกลมมีสีเขียวอ่อนเป็นช่อ ผลหนึ่งมี 3 พู แต่ละพูจะหุ้มเมล็ดไว้ เมื่อสุกมีสีเหลือง เมล็ดสีดำ ปลายเมล็ดมีจุดขาวติดอยู่ ในเมล็ดมีเนื้อสีขาว
 
แหล่งที่พบ
ปัจจุบัน ปลูกเป็นพืชให้น้ำมัน ปลูกมากทางภาคเหนือและภาคอีสาน
           
ส่วนที่ใช้เป็นยา
-
 
ประโยชน์และสรรพคุณยาไทย
น้ำมันที่ได้จากเมล็ดสบู่ดำ สามารถใช้แทนน้ำมันดีเซลได้
ทั้งต้นมีพิษ โดยเฉพาะเมล็ดสบู่ดำ หากกินจะทำให้ท้องเดินเหมือนกับสลอด
           
ข้อมูลทางวิทยาศาสตร        
-