สมอดีงู
 
 
ชื่อวิทยาศาสตร Terminalia citrina (Gaerth) Roxb.ex Fle
วงศ์ COMBRETACEAE
ชื่อสามัญ -
ชื่อท้องถิ่น

สมอเหลี่ยม(ชุมพร) สมอหมึก(พัทลุง)

 
ลักษณะทางพฤกษ์ศาสตร
ไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ แตกกิ่งก้านสาขาแผ่ออกกว้าง เปลือกต้นสีน้ำตาลแกมเทา เรียบ สูงประมาณ 20-30 เมตร ใบเดี่ยวออกตรงข้ามกันเป็นคู่ๆ ใบเป็นรูปมนรี ปลายแหลม โคนใบสอบหรือมน ขอบใบเรียบ ดอกออกเป็นช่ออยู่ตรงง่ามใบ และส่วนยอดของต้น ที่โคนของดอกย่อยจะเชื่อมติดกันเป็นหลอด ส่วนปลายแยกออกเป็นรูปถ้วยตื้นๆ ผลเป็นรูปมนรี ผิวเกลี้ยง แต่จะมีสันอยู่ 5 สัน เมื่อผลแห้งจะทำให้มองเห็นสันนี้ได้ชัดมาก
 
แหล่งที่พบ
-
           
ส่วนที่ใช้เป็นยา
-
 
ประโยชน์และสรรพคุณยาไทย
ผล รสขมฝาด แก้พิษดี พิษโลหิต แก้ไอ ขับโลหิตระดู ถ่ายพิษไข้ พิษเสมหะและโลหิต ถ่ายอุจจาระธาตุ ระบายแรงกว่าสมอชนิดอื่นๆ
           
ข้อมูลทางวิทยาศาสตร        
-