สมอไทย
 
 
ชื่อวิทยาศาสตร Terminalia chebula Retz.
วงศ์ COMBRETACEAE
ชื่อสามัญ Myrabolan Wood
ชื่อท้องถิ่น

มาแน่(กะเหรี่ยง-เชียงใหม่) สมออัพยา(ภาคกลาง) หมากแน่ะ(กะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอน)

 
ลักษณะทางพฤกษ์ศาสตร
ไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ สูง 10-20 เมตร เปลือกต้นขรุขระ กิ่งและใบอ่อนมีขนสีสนิม ใบเดี่ยวเรียงตรงข้าม ใบหนา รูปวงรี ดอกออกเป็นช่อที่ซอกใบหรือปลายยอด เป็นดอกสมบูรณ์เพศ กลีบสีเหลืองและมีกลิ่นหอม ผลสีเขียวปนแดง รูปวงรี มีเมล็ด 1 เมล็ด
 
แหล่งที่พบ
-
           
ส่วนที่ใช้เป็นยา
-
 
ประโยชน์และสรรพคุณยาไทย
ผลอ่อน รสเปรี้ยว ถ่ายอุจจาระ แก้โลหิตในท้อง แก้น้ำดี แก้เสมหะ
ผลแก่ รสฝาดเปรี้ยวขม แก้ไข้เพื่อเสมหะ แก้โลหิตในอุทร แก้น้ำดี ถ่ายอุจจาระ รู้ถ่ายรู้ปิดเอง แก้ไอเจ็บคอ ขับน้ำเหลืองเสีย แก้เสมหะเป็นพิษ แก้ดีพลุ่ง แก้อาเจียน
           
ข้อมูลทางวิทยาศาสตร        
-