สลอด
 
 
ชื่อวิทยาศาสตร Croton tiglium L.
วงศ์ EUPHORBIACEAE
ชื่อสามัญ Purging Croton , Croton oil plant
ชื่อท้องถิ่น

หมากยอง(เงี้ยว – แม่ฮ่องสอน) หมากข่าง สลอดต้น มักคัง(เชียงใหม่)

 
ลักษณะทางพฤกษ์ศาสตร
ไม้พุ่มขนาดเล็ก แตกกิ่งก้านมากมาย ขนาดสูง 3 - 6 เมตร ใบเดี่ยวออกเรียงสลับ ขอบใบหยักเป็นซี่ฟัน เนื้อใบบาง ใบอ่อนสีแดง ส่วนใบที่มีอายุมากจะมีสีเหลืองอมส้ม ดอกออกเป็นช่อที่ส่วนยอดของกิ่ง ดอกมีขนาดเล็ก ผลรูปรีสีเขียว มีร่องตามยาว เมื่อแก่แตกเป็น 3 พู
 
แหล่งที่พบ
ปลูกทั่วไปในเขตร้อน
           
ส่วนที่ใช้เป็นยา
เมล็ด
 
ประโยชน์และสรรพคุณยาไทย
เมล็ด ใช้เป็นยาถ่ายอย่างแรง ก่อนนำไปใช้ต้องคั่วเสียก่อน
           
ข้อมูลทางวิทยาศาสตร        
เป็นพืชมีพิษ ต้องนำไปใช้อย่างระมัดระวัง