สะเดาบ้าน
 
 
ชื่อวิทยาศาสตร Azadirachta indica var.
วงศ์ MELIACEAE
ชื่อสามัญ Siamese neem tree , Holy Tree
ชื่อท้องถิ่น

สะเลียม(ภาคเหนือ) กะเดา(ภาคใต้) สะเดา

 
ลักษณะทางพฤกษ์ศาสตร
ไม้ยืนต้น สูง 5 – 10 เมตร เปลือกต้นสีน้ำตาลแตกเป็นร่องลึก ใบเป็นใบประกอบแบบขนนก ออกเรียงสลับใบย่อยรูปใบหอก โคนใบมนไม่สมมาตรกัน ขอบใบจักเป็นฟันเลื่อย แผ่นใบเรียบ สีเขียวเป็นมัน ดอกเป็นช่อออกที่ปลายกิ่งขณะแตกใบอ่อน ดอกสีขาวนวล ผลรูปทรงรี ขนาด 0.8 – 1 ซม. ผลอ่อนสีเขียว เมื่อสุกเป็นสีเหลืองส้ม เมล็ดเดี่ยว
 
แหล่งที่พบ
-
           
ส่วนที่ใช้เป็นยา
-
 
ประโยชน์และสรรพคุณยาไทย
ก้าน รสขม แก้ไข้ บำรุงน้ำดี แก้ร้อนใน กระหายน้ำ แก้ไข้ป่า
ใบอ่อน รสขม แก้โรคผิวหนัง น้ำเหลืองเสีย พุพอง
เปลือกต้น รสขมฝาดเย็น แก้บิดมูกเลือด แก้ท้องร่วง แก้ไข้ แก้กระษัย
           
ข้อมูลทางวิทยาศาสตร        
-