สะเดาเทียม
 
 
ชื่อวิทยาศาสตร Azardirachta excelsa (Jack) Jacobs
วงศ์ MELIACEAE
ชื่อสามัญ -
ชื่อท้องถิ่น

สะเดาช้าง

 
ลักษณะทางพฤกษ์ศาสตร
ไม้ต้นขนาดใหญ่ สูง 30 - 40 เมตร ลำต้นตรง เปลือกเรียบเมื่ออายุยังน้อย เมื่ออายุมากขึ้นจะแตกล่อนเป็นแผ่น ใบประกอบรูปขนนก ใบย่อยเยื้องสลับกันเล็กน้อย จำนวน 7 - 11 คู่ ใบย่อยรูปไข่ ปลายใบแหลม ดอกออกรวมเป็นช่อตามง่ามใบสีขาว ผลรูปไข่ เมื่อแก่สีเหลือง มีเมล็ดเดียว
 
แหล่งที่พบ
พบขึ้นทั่วไปในป่าที่ราบทางภาคใต้ ออกดอกในช่วงเดือนมีนาคม
           
ส่วนที่ใช้เป็นยา
เปลือก
 
ประโยชน์และสรรพคุณยาไทย
เนื้อไม้ นำมาใช้ประโยชน์ได้เกือบทุกส่วน ใช้ทำเครื่องเรือนเครื่องแกะสลัก
ดอกอ่อน รับประทานได้เหมือนสะเดาบ้าน
เปลือก ต้มกินเป็นยาแก้บิดหรือท้องร่วง
           
ข้อมูลทางวิทยาศาสตร        
-