สัก
 
 
ชื่อวิทยาศาสตร Tectona grandis L. f.
วงศ์ VERBENACEAE
ชื่อสามัญ TEAK
ชื่อท้องถิ่น

เคาะเยียโอ ปายี้ เป้อยี เส่บายี้

 
ลักษณะทางพฤกษ์ศาสตร
ไม้ต้นขนาดใหญ่ สูง 40 – 50 เมตร ลำต้นตรง เรือนยอดเป็นพุ่มทรงกลม เปลือกต้นเกลี้ยงสีเทา ใบเดี่ยวขนาดใหญ่ออกตรงข้ามกันเป็นคู่ ปลายแหลมโคนมน เนื้อใบสากคายสีเขียวปนสีเหลือง ดอกขนาดเล็ก สีขาวนวล ออกเป็นช่อตามปลายกิ่ง ผลแห้ง เปลือกแข็ง ภายในมี 1 - 3 เมล็ด
 
แหล่งที่พบ
พบในป่าเบญจพรรณทั่วไป ออกดอกในช่วงเดือนมิถุนายน – ตุลาคม
           
ส่วนที่ใช้เป็นยา
ใบ
 
ประโยชน์และสรรพคุณยาไทย
เนื้อไม้ ใช้สร้างบ้านเรือน ไม้สักมีราคาแพง ปลวกไม่ชอบ
ใบ ลดน้ำตาลในเลือด
           
ข้อมูลทางวิทยาศาสตร        
-