สับปะรด
 
 
ชื่อวิทยาศาสตร Ananas comosus (Linn.) Merr.
วงศ์ BROMELIACEAE
ชื่อสามัญ Pine Apple
ชื่อท้องถิ่น

ยานัด ย่านนัด(ใต้) บ่อนัด(เชียงใหม่) มาเนื่อ(เขมร) มะขะนัด มะนัด(เหนือ) สับปะรด(กรุงเทพฯ)

 
ลักษณะทางพฤกษ์ศาสตร
ไม้ล้มลุก ลำต้นอยู่ใต้ดิน ปล้องสั้น มีกาบใบห่อหุ้มลำต้น ใบเป็นใบเดี่ยว ออกเวียนรอบลำต้น ไม่มีก้านใบ ใบเรียวยาว โคนใบเป็นกาบหุ้มลำต้น ปลายแหลม ขอบใบมีหนาม แผ่นใบสีเขียวเข้ม แผ่นใบด้านล่างมีนวลแป้งสีขาว ดอกออกเป็นช่อที่ปลายยอด ดอกเรียงอัดกันแน่นรอบแกนช่อดอก ก้านช่อใหญ่แข็งแรง ผลเป็นผลรวมรูปรี โคนกว้าง ปลายสอบ มีใบเป็นกระจุกที่ปลายผล เรียกว่าตะเกียง ผลสุกสีเหลืองปนเขียว
 
แหล่งที่พบ
-
           
ส่วนที่ใช้เป็นยา
-
 
ประโยชน์และสรรพคุณยาไทย
เหง้าและตะเกียง รสหวานเย็น แก้อาการขัดเบา ขับปัสสาวะ ขับนิ่ว
ผล รสเปรี้ยวหวาน กัดเสมหะ แก้ลักปิดลักเปิด ช่วยย่อยอาหาร
           
ข้อมูลทางวิทยาศาสตร        
-