สาบเสือ
 
 
ชื่อวิทยาศาสตร Chromolaena odorata ( L. ) King et Robins.
Eupatorium odorata L.
วงศ์ COMPOSITAE
ชื่อสามัญ -
ชื่อท้องถิ่น

หญ้าดอกขาว หญ้าเมืองวาย หญ้าเมืองฮ้าง หญ้าลืมเมือง หญ้าเหม็น ฝรั่งรุกที่ ชิงเมือง(ปัตตานี)

 
ลักษณะทางพฤกษ์ศาสตร
ไม้ล้มลุก แตกกิ่งก้านมาก สูง 1 – 2 เมตร ส่วนของต้นที่ยังอ่อนจะมีขนปกคลุม ใบเดี่ยวออกเป็นคู่ เรียงตรงข้าม ผิวใบมีขน ดอกออกเป็นช่อบริเวณปลายกิ่ง กลีบดอกสีขาวหรือขาวแกมม่วงอ่อน
 
แหล่งที่พบ
พบตามป่าโปร่งและที่รกร้าง
           
ส่วนที่ใช้เป็นยา
ใบ ทั้งต้น
 
ประโยชน์และสรรพคุณยาไทย
ใบ ตำพอกแผล ห้ามเลือด
ทั้งต้น มีกลิ่นแรง ใช้ขับไล่แมลง
           
ข้อมูลทางวิทยาศาสตร        
-