สำโรง
 
 
ชื่อวิทยาศาสตร Sterculia foetida L.
วงศ์ STERCULIACEAE
ชื่อสามัญ Bastrad poon
ชื่อท้องถิ่น

โหมโรง มะโหรง มะโรง(ใต้) จำมะโรง(เชียงใหม่)

 
ลักษณะทางพฤกษ์ศาสตร
ลำต้น เป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ ลำต้นกลมตรง ใบประกอบรูปนิ้วมือ มีใบย่อยรูปหอก 5 ใบ ดอกออกเป็นช่อโต มีกลิ่นเหม็น ผลเป็นฝักแบนโต เมล็ดแข็งสีน้ำตาลดำ
 
แหล่งที่พบ
เกิดตามป่าเบญจพรรณ ป่าโปร่งทั่วไป
           
ส่วนที่ใช้เป็นยา
เปลือกฝัก เปลือกต้น
 
ประโยชน์และสรรพคุณยาไทย
เปลือกฝัก ปรุงเป็นยาเนาวหอย แก้โรคไตพิการ แก้ลำไส้พิการ แก้ปัสสาวะพิการ
เปลือกต้น กล่อมเสมหะและอาจม แก้บิด
           
ข้อมูลทางวิทยาศาสตร        
-