เสนียด
 
 
ชื่อวิทยาศาสตร Adhatoda vasica Nees.
วงศ์ ACANTHACEAE
ชื่อสามัญ -
ชื่อท้องถิ่น

กุลาขาว บัวฮาขาว บัวลาขาว(เหนือ) กระเหนียด(ใต้) หูหา(เลย) หูรา(นครพนม) โบราขาว(เชียงใหม่) โมรา เสนียดโมรา(กลาง)

 
ลักษณะทางพฤกษ์ศาสตร
ไม้พุ่ม แตกกิ่งก้านสาขามาก ใบเดี่ยวออกตรงข้ามกันเป็นคู่ ๆ ปลายใบแหลม ขอบใบเรียบ ดอกออกเป็นช่อตามง่ามใบ มีใบประดับรองรับดอก เรียงซ้อนกันเป็นชั้น ๆ กลีบดอกเป็นหลอด ปลายแยกเป็น 5 กลีบ ปากบน 2 กลีบ ปากล่าง 3 กลีบ กลีบดอกมีสีขาวประม่วง บานครั้งละ 1 - 3 ดอก
 
แหล่งที่พบ
-
           
ส่วนที่ใช้เป็นยา
-
 
ประโยชน์และสรรพคุณยาไทย
ใบ รสขมสุขุม ลดการเกร็งของกล้ามเนื้อเรียบหลอดลม ขับเสมหะ แก้ไข้ แก้ปวดบวม แก้หอบหืด ไอ
           
ข้อมูลทางวิทยาศาสตร        
-