แสมสาร
 
 
ชื่อวิทยาศาสตร Cassia garrettrana Craib
วงศ์ CAESALPINIACEAE
ชื่อสามัญ -
ชื่อท้องถิ่น

แสมสาร ขี้เหล็กป่า ขี้เหล็กแพะ

 
ลักษณะทางพฤกษ์ศาสตร
ลักษณะ เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง ใบประกอบ มีใบย่อย 20 ใบ ลักษณะคล้ายใบขี้เหล็กมาก ใบย่อยรูปหอกสีเขียวเข้มเป็นมัน ปลายใบแหลมกว่าใบขี้เหล็ก ออกดอกเป็นช่อตามปลายกิ่ง กลีบดอกสีเหลืองคล้ายดอกขี้เหล็ก แต่ช่อเล็กกว่า ฝักแบนยาว
 
แหล่งที่พบ
-
           
ส่วนที่ใช้เป็นยา
-
 
ประโยชน์และสรรพคุณยาไทย
แก่น รสขมเฝื่อน ต้มดื่ม ถ่ายเสมหะ ถ่ายกระษัย ถ่ายโลหิตระดู ทำให้เส้นเอ็นหย่อน แก้ปัสสาวะเป็นสีต่างๆ
           
ข้อมูลทางวิทยาศาสตร        
-