แสยก
 
 
ชื่อวิทยาศาสตร Pedilanthus tithymaloides (L.) Poit.
วงศ์ EUPHORBIACEAE
ชื่อสามัญ Slipper flower , Redbird Cactus
ชื่อท้องถิ่น

แสยกสามสี(ภาคกลาง) แสยกกลาย มหาประสาน เคียะไก่ไห้(เหนือ) กะแหยก

 
ลักษณะทางพฤกษ์ศาสตร
ไม้พุ่มขนาดเล็กสูง 40 - 100 เซนติเมตร แตกกิ่งก้านเป็นกอแน่น ลำต้นสีเขียวคดงอไปมา ทุกส่วนของต้นมียางขาว ใบเดี่ยวออกเรียงสลับในระนาบเดียวกัน เนื้อใบหนา ดอกสีแดงออกเป็นช่อตามยอดและปลายกิ่งแขนง ดอกมีลักษณะคล้ายรองเท้า ที่ฐานดอกมีต่อมน้ำหวาน
 
แหล่งที่พบ
นิยมปลูกเป็นไม้ประดับ ขึ้นง่ายและทนแล้งได้ดี
           
ส่วนที่ใช้เป็นยา
ทั้งต้น ยอดสด
 
ประโยชน์และสรรพคุณยาไทย
ยอดสด ตำพอกบาดแผลเพื่อห้ามเลือด แก้โรคผิวหนัง กลากเกลื้อน แก้พิษแมลงกัดต่อย
ยาง ใช้กัดหูด
           
ข้อมูลทางวิทยาศาสตร        
-