หญ้าคา
 
 
ชื่อวิทยาศาสตร Imperata cylindrica (L.) P. Beauv.
วงศ์ GRAMINEAE
ชื่อสามัญ Thatch Grass
ชื่อท้องถิ่น

คา คาหลวง ลาลาง ลาแล(มลายู)

 
ลักษณะทางพฤกษ์ศาสตร
พืชจำพวกหญ้า สูงได้ถึง 90 ซ.ม. ลำต้นอยู่ใต้ดินเป็นเหง้ายาว ลักษณะเป็นเส้นกลมสีขาว ทอดไปตามพื้นและแตกกอหลายกอ ใบเป็นเส้นยาวเรียว ขอบใบบางและคม ดอกออกเป็นช่อ เป็นรูปทรงกระบอกหรือคล้ายหางกระรอก ช่อดอกย่อยมีขนยาวนุ่ม ดูคล้ายไหมสีขาวหนาแน่นบริเวณโคนและกาบช่อ
 
แหล่งที่พบ
-
           
ส่วนที่ใช้เป็นยา
-
 
ประโยชน์และสรรพคุณยาไทย
ราก รสหวานเย็น ขับปัสสาวะ แก้กระเพาะปัสสาวะอักเสบ แก้ปัสสาวะแดงขุ่นข้น บำรุงไต ขับระดูขาว
           
ข้อมูลทางวิทยาศาสตร        
-