หญ้าชันกาด
 
 
ชื่อวิทยาศาสตร Panicum repens Linn.
วงศ์ POACEAE
ชื่อสามัญ Torpedo grass, couch panicum, creeping panic
ชื่อท้องถิ่น

หญ้าชันกาด

 
ลักษณะทางพฤกษ์ศาสตร
เป็นวัชพืชประเภทใบแคบ อายุหลายปี ลำต้นมีทั้งที่เป็นเหง้าใต้ดินและลำต้นตั้งตรง ไม่แตกแขนง ปล้องรูปทรงกระบอกกลวง ใบเดี่ยวเรียงสลับ รูปเรียวยาว ขอบใบสากเล็กน้อย ช่อดอกเป็นแบบช่อแขนง ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดและเหง้า
 
แหล่งที่พบ
-
           
ส่วนที่ใช้เป็นยา
-
 
ประโยชน์และสรรพคุณยาไทย
หัว รสเย็นจืดเฝื่อน ต้มดื่ม แก้ทางเดินปัสสาวะพิการ ขับปัสสาวะ แก้ไตพิการ มีไข่ขาวในปัสสาวะ ดับร้อน แก้พิษไข้พิษกาฬ
           
ข้อมูลทางวิทยาศาสตร        
-