หญ้าละออง
 
 
ชื่อวิทยาศาสตร Vernonia cinerea (Linn. ) Less
วงศ์ ASTERACEAE
ชื่อสามัญ Purple Fleabane , Little iron weed , Ash-coloured fleabane
ชื่อท้องถิ่น

หญ้าสามวัน(เชียงใหม่) หญ้าละออง(กรุงเทพฯ) หญ้าดอกขาว เสือสามเขา(ตราด) ฝรั่งโคก(เลย) ถั่วแฮะดิน เซียวซัวเฮา(จีน) ก้านธูป (จันทบุรี) หมอน้อย

 
ลักษณะทางพฤกษ์ศาสตร
พืชล้มลุกจำพวกหญ้า ลำต้นและกิ่งก้านมีขนอ่อนปกคลุม สูง 10 - 60 เซนติเมตร ใบเดี่ยวเรียงสลับ ใบบริเวณโคนต้นมีขนาดใหญ่กว่าใบด้านบน ปลายใบแหลมหรือมน ขอบใบหยักหรือเว้า ไม่แน่นอน ดอกช่อแตกแขนงเชิงลดหลั่น ดอกออกเป็นกระจุกประมาณ 20 ดอก ดอกสีม่วงถึงชมพูจางๆ เมื่อแก่ดอกจะเปลี่ยนเป็นสีขาวฟู เมล็ดมีขนสีขาวหุ้มปลิวไปตามลมได้ดี
 
แหล่งที่พบ
-
           
ส่วนที่ใช้เป็นยา
-
 
ประโยชน์และสรรพคุณยาไทย
ทั้งต้น รสเย็นขื่น ต้มดื่ม ลดไข้ แก้ไอ แก้ดีซ่าน แก้ตับอักเสบเฉียบพลัน แก้ริดสีดวงทวาร บำรุงกำลัง
           
ข้อมูลทางวิทยาศาสตร        
-