หญ้าน้ำดับไฟ
 
 
ชื่อวิทยาศาสตร Lindenbergia philippensis ( cham. ) Benth.
วงศ์ SCROPHULARIACEAE
ชื่อสามัญ -
ชื่อท้องถิ่น

หญ้าดับไฟ บัวฮาผา กิมฮวยโพเช้า

 
ลักษณะทางพฤกษ์ศาสตร
ไม้ล้มลุกอายุหลายปี ลำต้นตั้งตรง สูง ๓๐ - ๑๐๐ เซนติเมตร แตกกิ่งก้านน้อย ใบเดี่ยวเรียงตรงข้าม ปลายใบแหลม ขอบใบเป็นจักเล็กๆ ผิวใบบนมีขนประปราย ด้านล่างมีขนน้อยกว่า ดอกช่อกระจะ ช่อสั้นๆ ออกที่ปลายกิ่ง ดอกย่อยเรียงตัวชิดกัน ใบประดับเรียวเล็ก กลีบเลี้ยงเชื่อมติดกัน ส่วนโคนปลายแยก ๕ แฉก ดอกสีเหลืองกลีบเชื่อมเป็นหลอด ปลายแยกเป็นสองส่วน ส่วนล่างแยกสามแฉก ผลเป็นฝักรูปกลม ปลายแหลม
 
แหล่งที่พบ
-
           
ส่วนที่ใช้เป็นยา
-
 
ประโยชน์และสรรพคุณยาไทย
ทั้งต้น รสเย็น บดทาแก้ปวดแสบปวดร้อน แผลพุพอง ตำกับสุราเอาน้ำดื่ม เอากากพอกแก้งูพิษกัด
           
ข้อมูลทางวิทยาศาสตร        
-