หญ้าพันงูแดง
 
 
ชื่อวิทยาศาสตร Cyathula prostrata Blume
วงศ์ AMARANTHACEAE
ชื่อสามัญ -
ชื่อท้องถิ่น

อั้งเกย หญ้าควยงู

 
ลักษณะทางพฤกษ์ศาสตร
พืชล้มลุกขนาดเล็ก สูง 20 – 40 เซนติเมตร ลำต้นมีลักษณะเป็นข้อ มีสีแดง ผิวเปลือกลำต้นเรียบเกลี้ยง หรือมีขนเล็กน้อย ใบเดี่ยวออกเป็นคู่ตรงข้าม ใบเป็นเหลี่ยม โคนใบมนปลายแหลม ขอบใบเรียบ ดอกออกเป็นช่อตั้งตรงบริเวณปลายยอด ช่อดอกยาว 10 – 20 เซนติเมตร
 
แหล่งที่พบ
พบขึ้นในที่ร่มทั่วๆ ไปและตามชายป่า
           
ส่วนที่ใช้เป็นยา
ทั้งต้น ราก
 
ประโยชน์และสรรพคุณยาไทย
ทั้งต้น แก้ขัดเบา ขับปัสสาวะ ขับโลหิตระดู แก้บิด ขับโลหิตระดู แก้นิ่ว ขับเสมหะ
ราก แก้ปัสสาวะหยดย้อย
           
ข้อมูลทางวิทยาศาสตร        
-