หนอนตายอยาก
 
 
ชื่อวิทยาศาสตร Stemona tuberosa Lour.
วงศ์ STEMONACEAE
ชื่อสามัญ -
ชื่อท้องถิ่น

กะเพียด

 
ลักษณะทางพฤกษ์ศาสตร
ไม้เลื้อยทอดไปตามพื้นหรือเลื้อยพันต้นไม้อื่น มีรากใต้ดินออกเป็นกระจุกคล้ายกระชาย 40 – 60 ราก ใบเดี่ยวออกสลับกัน ใบรูปหัวใจ ปลายใบแหลม แผ่นใบเป็นคลื่น มีเส้นใบเด่นชัด ดอกขนาดเล็กออกตามซอกใบ กลีบดอกสีม่วงแดง
 
แหล่งที่พบ
พบขึ้นตามป่าเบญจพรรณ
           
ส่วนที่ใช้เป็นยา
ราก
 
ประโยชน์และสรรพคุณยาไทย
ราก ปรุงเป็นยารับประทานแก้โรคผิวหนังผื่นคัน น้ำเหลืองเสีย ตำละเอียดแช่น้ำมันมะพร้าวใช้ฉีดฆ่าแมลง ใส่ผมฆ่าเหา รักษาหิด
           
ข้อมูลทางวิทยาศาสตร        
-