หนามพรม
 
 
ชื่อวิทยาศาสตร Carissa spinarum L.
Carissa cochinchinensis Pit.
วงศ์ APOCYNACEAE
ชื่อสามัญ -
ชื่อท้องถิ่น

พรม ขี้แฮด(ภาคเหนือ) พรมบ้าน พรมป่า

 
ลักษณะทางพฤกษ์ศาสตร
ไม้พุ่มรอเลื้อยสูง 4 - 5 เมตร ลำต้นและกิ่งก้านมีหนาม แตกกิ่งก้านมาก ใบเดี่ยวออกเป็นคู่ตรงข้าม ใบรูปไข่กลับ ผิวใบและขอบใบเรียบ ดอกออกเป็นช่อที่ปลายยอด กลีบดอกสีขาวมี 5 กลีบ
 
แหล่งที่พบ
-
           
ส่วนที่ใช้เป็นยา
เนื้อไม้ แก่น
 
ประโยชน์และสรรพคุณยาไทย
เนื้อไม้ บำรุงกำลัง ทำให้ร่างกายแข็งแรง
แก่น บำรุงกำลัง ทำให้ร่างกายแข็งแรง
           
ข้อมูลทางวิทยาศาสตร        
-