หม้อข้าวหม้อแกงลิง
 
 
ชื่อวิทยาศาสตร Nepenthes mirabilis
วงศ์ NEPENTHACEAE
ชื่อสามัญ -
ชื่อท้องถิ่น

หม้อข้าวหม้อแกงลิง

 
ลักษณะทางพฤกษ์ศาสตร
พืชเถารอเลื้อยอยู่รวมกันเป็นกอ ลำต้นอาจเลื่อยไปตามพื้นดินหรือเกาะตามต้นไม้ ปลายใบเป็นกระเปาะคล้ายเหยือกมีฝาจะปิด เมื่อใบแก่ฝาจะเปิดออก กระเปาะมีหลายสี เช่น สีเขียว สีน้ำตาลอมแดง และสีเขียวปนแดงเรื่อๆ ภายในกระเปาะมีขนป้องกันไม่ให้แมลงที่ตกเข้าไปออกได้ และมีน้ำย่อยเพื่อย่อยแมลงเป็นอาหาร ดอกออกเป็นช่อตามส่วนยอดของลำต้น ออกดอกในช่วงเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม ผลเป็นฝักมีเมล็ดจำนวนมากอยู่ภายใน
 
แหล่งที่พบ
พบขึ้นทั่วทุกภาค ตามป่าพรุทางภาคใต้ ตามภูเขาที่มีความชื้นเช่น ภูกระดึง
           
ส่วนที่ใช้เป็นยา
-
 
ประโยชน์และสรรพคุณยาไทย
นำมาใช้ประกอบอาหารได้
           
ข้อมูลทางวิทยาศาสตร        
-