หยาดน้ำค้าง
 
 
ชื่อวิทยาศาสตร Drosera burmanii Vahl.
วงศ์ DROSERACEAE
ชื่อสามัญ -
ชื่อท้องถิ่น

จอกบ่วาย

 
ลักษณะทางพฤกษ์ศาสตร
พืชกินแมลง ลำต้นเตี้ยแนบกับพื้นดิน เจริญเติบโตในช่วงฤดูฝน ใบเป็นแผ่นมนรี ค่อนข้างหนา ลักษณะคล้ายช้อน เรียงกันเป็นรูปวงกลมเส้นผ่าศูนย์กลาง ตั้งแต่ 1.5 – 3 เซนติเมตร ช่วงต้นฤดูฝนใบจะเป็นสีเขียว พอถึงปลายฤดูฝนใบจะมีสีแดงเรื่อ ตามขอบใบจะมีขนเล็กๆจำนวนมาก ปลายขนจะมีน้ำหวานเหนียวๆเกาะอยู่ คล้ายกับหยาดน้ำค้าง มีไว้เพื่อดักจับมดแมลงเป็นอาหาร จะออกดอกช่วงเดือนกันยายน - ตุลาคม ดอกออกเป็นช่อจากใจกลางต้น ช่อดอกสูง 5 – 15 เซนติเมตร
 
แหล่งที่พบ
-
           
ส่วนที่ใช้เป็นยา
-
 
ประโยชน์และสรรพคุณยาไทย
ทั้งต้น รสขม มีฤทธิ์กัดทำลาย แก้บิด แก้ต่อมน้ำเหลืองอักเสบ แก้ไข้มาลาเรีย ถูนวดแก้ฟกช้ำ
           
ข้อมูลทางวิทยาศาสตร        
-