หางนกยูงไทย
 
 
ชื่อวิทยาศาสตร Caesalpinia pulcherrima (L.) Sw.
วงศ์ CAESALPINIACEAE
ชื่อสามัญ Peacock Flower
ชื่อท้องถิ่น

ส้มผ่อเหลือง นกยูงไทย หางนกยูงไทย ขวางยอย(นครราชสีมา)

 
ลักษณะทางพฤกษ์ศาสตร
ไม้ยืนต้นขนาดเล็ก สูง 2 - 3 เมตร ใบประกอบแบบขนนกสองชั้นออกสลับ มีใบย่อย 7 – 11 คู่ ดอกออกเป็นช่อตามซอกใบและปลายกิ่ง ดอกย่อยมีกลีบดอก 5 กลีบ มีชนิดดอกสีเหลืองและแดง ผลเป็นฝักแบน
 
แหล่งที่พบ
นิยมปลูกเป็นไม้ประดับตามสวนสาธารณะทั่วไป
           
ส่วนที่ใช้เป็นยา
ราก
 
ประโยชน์และสรรพคุณยาไทย
ราก ขับโลหิตระดู แก้วัณโรคระยะบวม
           
ข้อมูลทางวิทยาศาสตร        
-