หางนกยูงฝรั่ง
 
 
ชื่อวิทยาศาสตร Delonix regia (Bojer ex Hook.)
วงศ์ LEGUMINOSAE
ชื่อสามัญ Peacock flower
ชื่อท้องถิ่น

หางนกยูง

 
ลักษณะทางพฤกษ์ศาสตร
ไม้ยืนต้น สูง 5 – 10 เมตร ใบประกอบแบบขนนกสองชั้นเรียงสลับ ใบย่อยขนาดเล็กรูปขอบขนาน ดอกออกเป็นช่อ ในหนึ่งช่อมีดอกย่อย 5 - 10 ดอก กลีบเลี้ยงสีเขียว กลีบดอกสีแดงส้มสวยงามมาก จะออกดอกพร้อมกันทั้งต้น ผลรูปดาบโค้งเล็กน้อย เปลือกแข็ง
 
แหล่งที่พบ
นิยมปลูกเป็นไม้ตามวัดและสวนสาธารณะ
           
ส่วนที่ใช้เป็นยา
-
 
ประโยชน์และสรรพคุณยาไทย
ปลูกเป็นไม้ประดับตามสถานที่ท่องเที่ยว
เปลือกต้น แก้ไข้
           
ข้อมูลทางวิทยาศาสตร        
-