เหงือกปลาหมอ
 
 
ชื่อวิทยาศาสตร Acanthus ilicifolius Linn.
วงศ์ ACANTHACEAE
ชื่อสามัญ Sea holly
ชื่อท้องถิ่น

แก้มหมอเล จะเกร็ง อีเกร็ง เหงือกปลาหมอทะเล เหงือกปลาหมอดอกม่วง

 
ลักษณะทางพฤกษ์ศาสตร
ไม้พุ่ม สูง 0.5 - 1 เมตร พบตามป่าชายเลน และบริเวณน้ำกร่อย ชนิดดอกม่วงพบทางภาคใต้ ลำต้นกลมเรียบ แข็ง สีเขียวแกมเทา ใบเดี่ยวออกเป็นคู่ตรงข้ามกัน รูปขอบขนาน ขอบใบเว้าหยักและมีหนามแหลม ผิวใบเรียบเป็นมัน เนื้อใบเหนียวแข็ง ดอกช่อออกที่ปลายยอด กลีบดอกสีม่วงอมฟ้าและขาว มีแถบสีเหลืองอ่อนกลางกลีบ ผลเป็นฝักสีน้ำตาล รูปไข่หรือทรงกระบอก
 
แหล่งที่พบ
-
           
ส่วนที่ใช้เป็นยา
-
 
ประโยชน์และสรรพคุณยาไทย
ต้นทั้งสดและแห้ง รสเค็มกร่อย รับประทาน แก้พิษฝีดาษ แก้ฝีภายใน ตัดรากฝีทั้งปวง แก้โรคผิวหนัง น้ำเหลืองเสีย ต้มอาบ แก้พิษไข้หัว แก้โรคผิวหนังผื่นคัน
           
ข้อมูลทางวิทยาศาสตร        
-