อังกาบหนู
 
 
ชื่อวิทยาศาสตร Barleria prionitis L.
วงศ์ ACANTHACEAE
ชื่อสามัญ -
ชื่อท้องถิ่น

มันไก่(เหนือ) เขี้ยวเนื้อ เขี้ยวแก้ว

 
ลักษณะทางพฤกษ์ศาสตร
ไม้พุ่มขนาดเล็ก สูง 1 – 1.5 เมตร ซอกใบมีหนามแหลมยาว 2 - 3 อัน ใบเดี่ยวออกเป็นคู่ตรงข้าม ใบรูปยาวรี ขอบใบเรียบปลายใบแหลม ดอกเดี่ยวออกตามข้อที่ปลายกิ่ง กลีบดอกสีเหลืองเข้ม ตรงโคนเป็นหลอดเชื่อมติดกัน ส่วนปลายแยกเป็น 5 แฉก
 
แหล่งที่พบ
นิยมปลูกเป็นไม้ประดับ
           
ส่วนที่ใช้เป็นยา
ใบ ต้น
 
ประโยชน์และสรรพคุณยาไทย
ใบ , ต้น แก้พิษงู แก้ไข้ แก้อัมพาต แก้ปวดข้อ เคี้ยวแก้ปวดฟัน ขับปัสสาวะ ฟอกโลหิต
           
ข้อมูลทางวิทยาศาสตร        
-