อุตพิต
 
 
ชื่อวิทยาศาสตร Typhonium trilobatum (L.) Schoot
วงศ์ ARACEAE
ชื่อสามัญ -
ชื่อท้องถิ่น

มโหรา(จันทบุรี) บอนแบ้ว ขี้ผู้เฒ่า(อีสาน)

 
ลักษณะทางพฤกษ์ศาสตร
ไม้ล้มลุกมีลำต้นเป็นหัวขนาดเล็กอยู่ใต้ดิน ลำต้นเหนือดินสูง 20 – 30 เซนติเมตร ใบเดี่ยวสีเขียวเข้มแยกออกเป็น 3 แฉก ปลายใบแหลม แผ่นใบย่นเล็กน้อย ดอกออกเป็นช่อ ช่อมีลักษณะเป็นแท่งรูปกรวย มีกาบหุ้มสีแดง กลีบดอกสีเหลืองหรือขาว ผลสุกสีเหลืองทรงกลม
 
แหล่งที่พบ
-
           
ส่วนที่ใช้เป็นยา
ราก หัว
 
ประโยชน์และสรรพคุณยาไทย
ราก เป็นยากระตุ้น รักษาริดสีดวงทวาร พอกแผลรักษาพิษงู
หัว ปิ้งไฟรับประทาน กัดเถาดานในท้อง
           
ข้อมูลทางวิทยาศาสตร        
-