อุโลก
 
 
ชื่อวิทยาศาสตร Hymenodictyon orixense (Roxb.) Mabb.
วงศ์ RUBIACEAE
ชื่อสามัญ -
ชื่อท้องถิ่น

ส้มกบต้น สั่งเหาะ(เชียงใหม่) ส้มเห็ด ลุ ส้มลุ(ใต้) ส้มกบ(อีสาน) ลาตา (ตรัง)

 
ลักษณะทางพฤกษ์ศาสตร
ไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ เปลือกต้นสีน้ำตาลเทา ยอดอ่อนมีสีแดงเรื่อๆ ใบเดี่ยวรูปหอก ปลายและโคนใบแหลม ใบสีเขียวเข้ม ใบจะดกแน่นบริเวณปลายกิ่ง
 
แหล่งที่พบ
เกิดตามป่าที่ราบทั่วไป
           
ส่วนที่ใช้เป็นยา
เปลือกต้น ราก
 
ประโยชน์และสรรพคุณยาไทย
เปลือกต้น แก้ไข้ แก้ร้อนในกระหายน้ำ
ราก แก้ไข้พิษ แก้ร้อนในกระหายน้ำ
           
ข้อมูลทางวิทยาศาสตร        
-