คู่มือการใช้งานโปรแกรมสวนพฤกษศาสตร์ 2.0.0  และโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล
 
       
1. ลักษณะทั่วไปของโปรแกรมสวนพฤกศาสตร์

2. การใช้งานเมนู

3. ลักษณะทั่วไปของโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล

4. การใช้งานโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล        เพิ่มชนิดสมุนไพรใหม่  ปรับปรุงหรือแก้ไขข้อมูล  ลบรายชื่อสมุนไพร

5. การปรับปรุงไฟล์ภาพและไฟล์เว็บเพจ    เพิ่มแลลบไฟล์ภาพ(*.jpg)  เพิ่มและลบไฟล์เว็บเพจ(*.mht)  

6. การแทนที่ข้อความ

7. การคัดลอกข้อมูล(โคลนนิ่ง)   เพื่อโคลนนิ่งฐานข้อมูลไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นหรือเพื่อการสำรองข้อมูล

 
       
กฎการใช้้โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล      
1. ห้ามลบสมุนไพร 220 ชนิดที่ติดตั้งมาพร้อมแผ่นซีดี  แต่สามารถแก้ไขข้อมูล  เปลี่ยนชื่อใหม่  เปลี่ยนภาพใหม่หรือเว็บเพจใหม่ไ

2. การลบไฟล์ภาพหรือไฟล์เว็บเพจที่ติดตั้งมาพร้อมกับโปรแกรมของสมุนไพร 220 ชนิด ต้องเพิ่มไฟล์เข้าไปแทนทันท
    มิฉะนั้นเมื่อเปิดโปรแกรมใหม่อีกครั้งโปรแกรมจะค้นหาไฟล์ที่สูญหายไป

 
ตอบปัญหาการใช้งานโปรแกรม
1. ทำไมจึงปรับปรุงฐานข้อมูลไม่ได้เมื่อลงโปรแกรมบน Window Vista

    ตอบ       เนื่องจาก Window โดยเฉพาะ Vista จะตั้งค่าความปลอดภัยของเครื่องไว้สูงโดยไม่ให้แก้ไขข้อมูลที่อยู่้ในโฟลเดอร์  Programfile
               ซึ่งปัญหานี้พบน้อยใน Window XP หรือ Window 7
ู    
    วิธีแก้      ให้ยกเลิกตั้งค่าความปลอดภัยชั่วคราว


2. ทำไมจึงลงโปรแกรมใน Window XP ครั้งที่ 2 ไม่ได้

    ตอบ      หลังจาก Uninstall โปรแกรมสวนพฤกษศาสตร์แล้วลงโปรแกรมใหม่อีกครั้ง  จะเกิดปัญหาลงโปรแกรมครั้งที่ 2 ไม่ได
               เนื่องจากโปรแกรมสวนพฤกษศาสตร์เขียนขึ้นจาก Microsoft Visual Studio 2008 ซึ่งเข้ากันได้กับ Window Vista , Window 7
               มากกว่า Window XP  ท่านจึงไม่พบปัญหานี้เมื่อท่านใช้ Window Vista , Window 7
ู    
    วิธีแก้มี 2 วิธ

              1. ให้ไปที่ C:\Program Files\SaiyaThai 2 แล้วท่านจะพบไฟล์ชื่อ  SaiyaThai  ให้คลิกเมาส์ขวาแล้วสร้าง Shortcut ใหม่บน Desktop
                  เมื่อจะเข้าใช้้งานโปรแกรมก็ให้ใช้ Shortcut ที่สร้างขึ้น

              2. Format  Hardisk  แล้วลง Window ใหม่    แล้วจึงลงโปรแกรมสวนพฤกษศาสตร์อีกครั้ง
              
 
โปรแกรมที่มีประโยชน์
1. Macromedia  Dreamweaver  ทุกรุ่น  ใช้สร้างไฟล์เว็บเพจที่มีนามสกุล *.mht  แต่การสร้างไฟล์ชนิดนี้ต้องใช้เวลาในการพิมพ์นาน
    หากใช้วิธี Download ไฟล์เว็บเพจสำเร็จรูปจากเว็บไซต์
ที่น่าเชื่อถือจะเร็วกว่า เช่น จากเว็บไซต์มหาลัยมหิดลหรือมหาลัยอื่นๆ

2. Adobe  Photoshop  ทุกรุ่น  ใช้ตกแต่งภาพจากกล้องดิจิตอลให้สวยงามก่อนเพิ่มเข้าฐานข้อมูล  หรือใช้ปรับขนาดภาพให้มีขนาดเหมาะสม
    ไม่ใหญ่จนกินพื้นที่ Hardisk
  
ซึ่งขนาดมาตรฐานคือ 933 x 700 Pixel  หากภาพขนาดใหญ่จะได้ภาพคมชัดแต่จะเปลืองเนื้อที่ในการจัดเก็บ

 
หากท่านพบปัญหาการใช้งานก็อีเมล์มาได้ที่ ekapoj12@hotmail.com  หรือโทร  089-1142980  ยินดีให้ความช่วยเหลือ