การแทนที่ข้อมูล
         
หากมีการประกาศเปลี่ยนชื่อวงศ์ของพืชเป็นชื่อใหม่  เราไม่จำเป็นต้องแก้ไขชื่อวงศ์พืชทีละชนิดเพราะทำให้เสียเวลา้
การแทนที่ข้อความช่วยให้เราแก้ไขข้อมูลทั้งตารางได้รวดเร็วภายในครั้งเดียว
   
 
     
ขั้นตอนการใช้งาน  
- ไปที่เมนูหลักแล้วเลือกเมนูย่อย  "แทนที่ข้อมูล"  จะปรากฏหน้าต่างใหม่ขึ้นมา
   
 
   
 
   
- สมมุติว่ามีการประกาศเปลี่ยนชื่อวงศ์ของพืชใหม่จาก GRAMINEAE เป็น POACEAE
   เลือกกลุ่มข้อมูลเป็น "ชื่อวงศ์" แล้วเลือกรายการข้อมูลเป็น  GRAMINEAE
   
 
       
- แก้ไขข้อมูลในช่อง ข้อมูลใหม่เป็น  POACEAE  
       
     
       
- คลิกปุ่ม “แทนที่ข้อมูล ”  หากปรากฏหน้าต่างยืนยันให้เลือกปุ่ม  OK  
       
       
       
- ข้อมูลก็จะถูกแก้ไขทันที   ชื่อวงศ์ GRAMINEAE จะถูกแทนที่ด้วย POACEAE