การคัดลอกข้อมูล(โคลนนิ่งฐานข้อมูล)        

การคัดลอกข้อมูล  ใช้สำหรับคัดลอกข้อมูลเก็บไว้ในแผ่น CD หรือแหล่งเก็บข้อมูลอื่น  เพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูลที่สำคัญ
หรือเพื่อแจกจ่ายฐานข้อมูลให้แก่คอมพิวเตอร์เครื่องอื่น  หรืออาจทำเพื่อจำหน่ายก็แล้วแต่จุดประสงค์ของท่าน

การโคลนนิ่งฐานข้อมูลเป็นหัวใจสำคัญของโปรแกรมนี้  ให้ลองนึกว่าหากท่านปรับปรุงฐานข้อมูลจนสมบูรณ์ถูกต้องและครบถ้วน
แต่เก็บไว้เฉพาะ ในคอมพิวเตอร์ของท่านเพียงเครื่องเดียวก็น่าเสียดาย  หากแจกจ่ายฐานข้อมูลของท่านไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น
อีกนับพันเครื่อง  ก็จะมีประโยชน์แก่ประเทศชาติเป็นอย่างยิ่ง  ฐานข้อมูลที่ดีจะมีประโยชน์ต่อการค้นหาข้อมูลของนักวิจัย

   
1. การคัดลอกข้อมูล  
   
  เมื่อฐานข้อมูลของท่านได้รับการปรับปรุงจนน่าพอใจแล้ว  ก็สมมุติว่าคอมพิวเตอร์ของท่านเป็น "เครื่องอาจารย์"  ต่อไปนี้จะเป็นขั้นตอนการคัดลอกหรือโคลนนิ่งฐานข้อมูล
   
- ไปที่เมนูหลักแล้วเลือกเมนูย่อย  "คัดลอกข้อมูล"  จะปรากฏหน้าต่างใหม่ขึ้นมา
 
 
   
- ให้เลือกตำแหน่งปลายทางที่ต้องการเก็บข้อมูล เช่น Drive  C:  D:  หรืออาจเป็น External  Hardisk  , Handy Drive  เป็นต้น
  สมมุติว่าต้องการคัดลอกเก็บไว้ที่ Handy Drive  ให้เลือกตำแหน่งปลายทางเป็น  MyComputer แล้วเลือก Removable Disk (G:)
  แล้วคลิกปุ่ม OK
     
   
     
  - ตำแหน่งเก็บข้อมูลจะปรากฏ Path ของ Handy Drive    คือ G:\    ดังภาพล่าง
                   
       
                   
  - คลิกปุ่ม “คัดลอกข้อมูล”     หลังจากนั้นโปรแกรมจะทำการคัดลอกไฟล์ฐานข้อมูล ไฟล์ภาพ ไฟล์เว็บเพจดังภาพด้านล่าง
                   
       
                   
             
                   
  - เมื่อคัดลอกข้อมูลสำเร็จแล้ว  ลองเปิดดูข้อมูลใน  Handy Drive จะปรากฏ Folder  ชื่อ PACK_FILE 
                   
       
                   
  - ภายในโฟลเดอร์  PACK_FILE ประกอบด้วย 3 Folder กับ 1 File ดังภาพด้านล่าง
                   
       
                   
  เมื่อได้โฟลเดอร์ PACK_FILE แล้ว   ควรทำการ Write โฟลเดอร์ PACK_FILE ลงแผ่น CD หรืออาจเก็บไว้ใน Handy Drive ก็ได้เช่นกัน
                   
2. การติดตั้งข้อมูลใหม่              
                   
  หลังจากทำการคัดลอกหรือโคลนนิ่งฐานข้อมูลใส่แผ่น CD หรือ Handy Drive แล้ว  ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการติดตั้งฐานข้อมูลยังเครื่องปลายทาง
หรือจะเรียกว่า "เครื่องลูกศิษย์"  ตามขั้นตอนต่อไปนี้


- นำแผ่น CD หรือ Handy Drive ไปเปิดยังเครื่องปลายทางซึ่งลงโปรแกรมสวนพฤกษศาสตร์สายยาไทย 2.0.0 เรียบร้อยแล้ว   
 
                   
  - เปิดโฟลเดอร์ชื่อ PACK_FILE    แล้วคลิกที่ไฟล์  Install ดังภาพด้านล่าง
                   
       
                   
  - หน้าต่างโปรแรมที่ใช้ปรับปรุงข้อมูลจะปรากฏขึ้นมา  ดังภาพด้านล่าง
                   
       
                   
  - คลิกตัวเลือก “ปรับปรุงข้อมูลใหม่”     แล้วคลิกปุ่ม “เริ่มต้น” โปรแกรมจะทำการลบข้อมูลเก่าและลงข้อมูลใหม่ให้เรา่
                   
       
                   
       
                   
           
                   
  หลังจากติดตั้งฐานข้อมูลเสร็จแล้ว  ฐานข้อมูลของเครื่องคอมพิวเตอร์ปลายทางหรือ "เครื่องลูกศิษย์" จะเหมือนกับเครื่องต้นแบบหรือ "เครื่องอาจารย์" ทุกประการ