ทุ่งทานตะวัน - เขื่อนป่าสัก
 
 
 
ในช่วงฤดูหนาวของทุกปี  หากท่านนั่งรถไฟไปเที่ยวเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์  จะมองเห็นทุ่งแปลงทานตะวันนับร้อย
นับพันไร่สลับกันออกดอกสีเหลืองสุดลูกหูลูกตา แม้ดอกทานตะวันจะบานสลับกันตลอดปีตามช่วงที่ปลูก
แต่การชมทุ่งดอกทานตะวัน  ในฤดูหนาวเป็นเวลาที่สวยที่สุด อากาศแจ่มใส เย็นสบาย

ต้นทานตะวันเป็นพืชเศรษฐกิจของอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี นอกจากรายได้จากการขายเมล็ด
ทานตะวันแล้ว  ความสวยงามของดอกทานตะวันกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดลพบุรี