อุทยานแห่งชาติภูกระดึง
 
 
 
 
อุทยานแห่งชาติภูกระดึง มีี่ความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,200-1,350 เมตร มีพื้นที่ราบบนยอดเขากว้างใหญ่มาก
ยอดสูงสุดคือภูกุ่มข้าว สูงจากระดับน้ำทะเล 1,350 เมตร  พื้นที่ป่าของภูกระดึงเป็นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่สุด
มีป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณ ป่าดิบแล้ง ป่าดิบเขา ป่าสนเขา เนื่องจากลักษณะภูมิประเทศประกอบด้วยป่าไม้ ทุ่งหญ้า
และลำธาร จึงเป็นแหล่งที่มีสัตว์ป่าอาศัยอยู่ีหลายชนิด ที่พบเห็นได้แก่ ช้างป่า เก้ง กวางป่า หมูป่า ลิงกัง ลิงลม ฯ
   
 
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว  เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวติดต่อเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับที่พักและกางเตนท์  มีเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้
่ประจำอยู่ มีีห้องพยาบาล มีร้านอาหารอยู่ประมาณ 10 - 12 ร้าน
 
ผาหมากดูก  เป็นจุดที่สามารถชมได้ทั้งพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก  ในระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ
 
ผานกแอ่น  เป็นลานหินขนาดเล็ก  มีต้นสนริมผาอยู่หนึ่งต้น  เป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้น
 
น้ำตกเพ็ญพบใหม่  อยู่ทางทิศเหนือของน้ำตกวังกวาง  เป็นน้ำตกไหลผ่านผาหินตกลงสู่แอ่งน้ำด้านล่าง
ในฤดูหนาวมีใบเมเปิลสีแดงจัดร่วงหล่นลอยตามผิวน้ำ ตัดกับสีเขียวของตะไคร่ตามโขดหิน
เป็นจุดยอดนิยมสำหรับการถ่ายภาพ
 
ผาหล่มสัก เป็นลานหินกว้างและมีต้นสนขึ้นอยู่ที่ชะง่อนหินด้านทิศใต้ มองเห็นอำเภอหล่มสักทางด้านล่าง
เป็นสัญลักษณ์ที่นักท่องเที่ยวนิยมถ่ายภาพอาทิตย์ตกมากที่สุด
 
ผาเหยียบเมฆ  เป็นผาที่ค่อนข้างโล่ง  ยามเมื่อพระอาทิตย์ตกดินจะมีทิวทัศน์ที่งดงาม
 
ป่าปิดของภูกระดึง  เป็นพื้นที่ที่มีความเปราะบางและเป็นป่าดงดิบ  เปิดให้บริการแก่นักท่องเที่ยวระหว่าง
เดือนเมษายน ถึงเดือนพฤษภาคมของทุกปีแต่ต้องได้รับอนุญาติจากเจ้าหน้าที่ และมีเจ้าหน้าที่นำทางเท่านั้น
 
น้ำตกขุนพอง  เป็นน้ำตกที่อยู่ในพื้นที่ของป่้าปิด  ต้องมีเจ้าหน้าที่นำทางไป
ในหน้าหนาวจะี่มีต้นเมเปิลผลัดใบสีแดงสวยงามมาก
 
อุทยานแห่งชาติภูกระดึง หมู่ 1 บ้านศรีฐาน  ต.ศรีฐาน  อ. ภูกระดึง  จ. เลย  42180
โทรศัพท์ 0 4287 1333 , 0 4287 1458     โทรสาร 0 4287 1333