อุทยานแห่งชาติภูเรือ
 
 
 
อุทยานแห่งชาติภูเรือครอบคลุมพื้นที่อำเภอภูเรือและอำเภอท่าลี่จังหวัดเลย  มีเนื้อที่ประมาณ 120.84 ตารางกิโลเมตร
ภูเรือมีทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงามหลายแห่ง เช่น ป่าไม้ น้ำตก ทิวทัศน์ ทิวเขาสูง สลับซับซ้อนเรียงรายเป็นรูปต่างๆ
สาเหตุที่เรียก“ภูเรือ”เพราะีภูเขาลูกหนึ่งมีชะโงกผายื่นออกมาดูคล้ายเรือสำเภา่ และที่ราบบนยอดเขามีลักษณะคล้ายท้องเรือ
มีธรรมชาติและทิวทัศน์ที่สวยงาม เหมาะสมที่จะจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติ

อุทยานแห่งชาติภูเรือ มีลักษณะเป็นทิวเขาสลับซับซ้อนประกอบด้วยเขาหินทรายเป็นส่วนใหญ่  ยอดเขาสูงที่สุดคือยอดภูเรือ
มีความสูง 1,365 เมตรจากระดับน้ำทะเล และมียอดเขาที่สำคัญ คือ ยอดเขาภูสัน มีความสูง 1,035 เมตร
และยอดภูกุ มีความสูง 1,000 เมตรจากระดับน้ำทะเล  ภูเรือมีแหล่งต้นน้ำที่สำคัญก่อให้เกิดลำธารหลายสาย เช่น
ห้วยน้ำด่าน  ห้วยบง ห้วยเถียงนา ห้วยทรายขาว ห้วยติ้ว และห้วยไผ่ ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของน้ำตกห้วยไผ่ที่สวยงาม
   
       
อุทยานแห่งชาติภูเรืออยู่ที่จังหวัดเลย ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีอากาศหนาวที่สุด โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวจะหนาวเย็นมาก
บางวันน้ำค้างบนยอดหญ้าจะแข็งตัวกลายเป็นเกล็ดน้ำแข็งเรียกว่า “แม่คะนิ้ง”

ภูเรือมีป่าทั้งป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง ป่าดงดิบ ป่าสนเขา บนยอดภูเรือเป็นป่าสนเขาสลับกับสวนหินธรรมชาติ
และพุ่มไม้เตี้ยๆสลับด้วยทุ่งหญ้าเป็นระยะ ไม้พื้นล่างที่พบทั่วไป ได้แก่ กุหลาบป่า มอส เฟิน และกล้วยไม้ที่สวยงาม
เช่น ม้าวิ่ง สามปอย ไอยเรศ เอื้องคำ เอื้องผึ้ง เอื้องเงิน ขึ้นตามต้นไม้และโขดหิน  กล้วยไมจะออกดอกสลับกันตลอดป
 
 
 
 
ป่าภูเรือยังมีสัตว์ป่าชุกชุม เช่น หมี เก้ง กวางป่า หมูป่า หมาไน ลิง กระรอกดำ ไก่ฟ้าพญาลอ ไก่ป่า กระต่ายป่า เต่าเดือย เต่าปูลู
และนกชนิดต่างๆ โดยเฉพาะในฤดูหนาวจะอพยพมาจากประเทศจีน

อุทยานแห่งชาติภูเรือ  ต.หนองบัว อ. ภูเรือ จ. เลย 42160     โทรศัพท์ 0 4280 1716
โทรสาร 0 4280 1716   อีเมล phuruea_np8@hotmail.com